В съвременното общество човек се е научил да действа воден първо от разума си, а не от сърцето си – иронията на това е, че в утробата на майката първият орган, който се формира у детето, е сърцето.

Докато нашето съзнание може да създаде нашата реалност и всичко е звук, честота и вибрации, сърцето всъщност определя и осигурява нашето енергийно излъчване.

Изследвания на института HeartMath в Калифорния, са показали, че сърцето има своя собствена интелигентност, както и че то е най-мощният генератор на електромагнитна енергия в човешкото тяло.

Ето и част от изводите, до които са достигнали в калифорнийския институт HeartMath:

  • електрическото поле на сърцето е с около 60 пъти по-голяма амплитуда от електрическата активност, генерирана от мозъка;
  • магнитното поле генерирано от сърцето е с 5000 пъти по-голяма сила, отколкото полето генерирано от мозъка;
  • електромагнитната енергия на сърцето не само се разпростира до всяка клетка на човешкото тяло, но също така се излъчва във всички посоки в пространството около нас;
  • човек може да повлияе чрез вълните, излъчвани от неговото сърце, на мозъчните вълни на друг и освен това може да се появи сърдечно-мозъчна кохерентност между двама души, когато те си взаимодействат;
  • полето на нашето сърце е важен носител на информация.

Чрез невидимата енергия, която сърцето излъчва, хората са дълбоко свързани със всички живи същества. Не е случайно и издигането в култ на сърцето от различните религии и учения. За древните египтяни сърцето е сърцевина на човешкото същество, като индивидуално олицетворение на човешкото съзнание. Не случайно сърцето е единствената от вътрешностите, която се оставя в мумиите. В израза „от сърце и душа“, израз едва ли не международен, е скрито схващането, че сърцето е средище на интуицията, чувството и интелекта на човека. В него съзират жизнения възел на човешкото същество. Като такъв то е възприето и като символ на духовните изяви. В библейския свят сърцето е вътрешния живот на човека — емоционален и интелектуален. Сърцето е човекът отвътре, както тялото е човекът отвън. В исляма сърцето на вярващия се окачествява като „трон на бога“, а в християнството то е царството божие.

Живеем в интересни времена, когато науката потвърждава с факти древните мъдрости. В сърцето ни е скрита нашата жизнена сила и е събрана информацията за нашия живот. Енергията на Сърцето буквално ни свързва един с друг. Освен това сърцето на всеки човек допринася за „околната среда на колективното поле“. Предоставяме на Вашето внимание едно кратко видео, което обяснява важността на тази връзка и как всеки един от нас е част от това колективно енергийно поле. Енергийното Поле на Сърцето дори ни свързва със самата Земя.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.