ХИПНОЗА НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО – ИСТИНСКИ СЛУЧАЙ НИ РАЗКРИВА СМИСЪЛА НА ПРЕРАЖДАНЕТО

0
3066

Човекът има естествена потребност от себепознание и развитие. Пътя към себе си може да изминем съвсем сами, но понякога това се случва с помощници, a понякога използваме различни техники и похвати, които ни отвеждат там, където съзнателно не можем да достигнем, защото бариерите на ума ни възпират.

Един от похватите, с чиято пoмощ може да достигнем до неподозирани хоризонти, това е хипнозата. И независимо дали се обръщаме към нея само от любопитство, или имамe дълбока и болезнена нужда да решим някакъв проблем, с хипноза можем да отговорим на всеки един въпрос, който ни терзае. Регресията е подход в хипнозата, чрез който можем да се върнам в минал живот, а често и в състоянието между преражданията. Това не е изобщо странно за човек, който е чел малко или много по темата. За съзнанието не е трудно да повярва, че може да „види“ събития, които са в миналото. Когато се отнася за бъдещето обаче, наистина може да е шокиращо, когато в състояние на хипноза преживеем събития, които според календара още не са се случили.

С разрешението на хипнотиста Маргарита Лет, както и на нейната клиентка Я.З., днес ви споделяме едно магическо преживяване от бъдещето, постигнато в хипноза. Защо подсъзнанието на тази жена я е отвело точно в този момент, не можем да знаем, но определно информацията е прелюбопитна и се отнася за цялото човечество.

Приятели, представяме ви един разказ от бъдещето, който засяга теми като смисъла на прераждането, съдбата на Земята и Юпитер, ангелите хранители и нашите водачи, като всичко това е видяно през очите на един… органичен космичеки кораб:

„Хипно Регресия

11-2-16

ЯЗ: Слязох…

МЛ: Какво е мястото, където си слязла? Каква е повърхността, на която си стъпила? … Погледни надолу, има ли някаква повърхност? Усещаш ли някакво тяло?

ЯЗ: Прозрачно.

МЛ: Какво е да имаш прозрачно тяло? Какво е усещането?

ЯЗ: Лекота.

МЛ: Имаш ли ръце, крака? Как изглеждат те? И те ли са прозрачни?

ЯЗ: Да.

МЛ: Какво е пространството около теб, където си?

ЯЗ: Няма нищо… аха… ама аз се движа…

МЛ: В каква посока се движиш – напред, назад, встрани?

ЯЗ: Навсякъде, във всички посоки.

МЛ: Какво е пространството, в което се движиш? Какво усещаш?

ЯЗ: Някаква свобода, хм… с главата надолу съм, аз като че ли летя.

МЛ: Имаш ли някаква посока, накъдето да летиш?

ЯЗ: Не.

МЛ: Просто се рееш? Сама ли си?

ЯЗ: Да, няма друго присъствие.

МЛ: Какво е усещането да се рееш сама в това огромно пространство?

ЯЗ: Като свобода.

МЛ: Какво би искала да правиш сега?

ЯЗ: Ами, спрях.

МЛ: Къде спря?

ЯЗ: Спрях… на нещо… като… твърдо.

МЛ: Стъпила ли си на това нещо, голямо ли е или малко?

ЯЗ: По-скоро е малко.

МЛ: От каква материя е направено това нещо? Какво представлява?

ЯЗ: Изчезна всичко, всичко изчезна…

………………………….

МЛ: И ти къде си сега-къде се усещаш че си?

ЯЗ: Като че ли в празно пространство някакво.

МЛ: Това празно пространство има ли цвят?

ЯЗ: Тъмно, тъмно е.

МЛ: Има ли ограничения това празно пространство?

ЯЗ: Не, няма.

МЛ: А ти наблюдаваш ли се от някъде?

ЯЗ: Не, просто съм там.

МЛ: Това тъмно пространство как те кара да се чувстваш?

ЯЗ: Като… като раздута, като… като… нещо голямо.

МЛ: Колко голямо?

ЯЗ: Огромно.

МЛ: Имаш ли някаква форма?

ЯЗ: Сякаш по-скоро като топка кръгла.

МЛ: И от какво си направена, от какво се състои тази кръгла топка?

ЯЗ: От топлина.

МЛ: Излъчваш ли топлина?

ЯЗ: О, да.

МЛ: Има ли и други като теб там или си сама в това тъмно пространство?

ЯЗ: Не, няма никой.

МЛ: Докъде се простира това тъмно пространство?

ЯЗ: Няма край.

МЛ: Това тъмно пространство променя ли се понякога, става ли малко по-светло… или постоянно е тъмно?

ЯЗ: Не, променя се.

МЛ: Каква промяна настъпва?

ЯЗ: От време на време някакви… светлинки.

МЛ: Те се появяват тези светлинки, какви са на цвят, имат ли цвят?

ЯЗ: Като… звезди на нощно небе блещукат.

МЛ: А ти променяш ли се, това тъмно, топло петно, кръгло като топка, което си ти, променя ли се понякога?

ЯЗ: Опашка нещо да има… Като опашка, като светла диря, като… аха… нещо такова, не мога да го оприлича на какво прилича, странно е.

МЛ: Излъчва ли светлина?

ЯЗ: Да, да.

МЛ: И топлина?

ЯЗ: И топлина.

МЛ: А придвижваш ли се?

ЯЗ: Бавно.

МЛ: Имаш ли определена посока, по която да се придвижваш?

ЯЗ: Като по траектория някаква вървя, движението е някак точно определено, не е хаотично.

МЛ: А имаш ли цвят някакъв?

ЯЗ: Преливащи цветове: може би керемидено, червеникаво, даже и кафеникаво се включва.

МЛ: Опашката как изглежда?

ЯЗ: Като… свети като… като… като огнено такова, нещо сякаш отзад излиза, хм…

МЛ: Ти комета ли си?

ЯЗ: Хм…хм…хм… приличам, но не знам.

МЛ: С каква скорост се придвижваш по тази траектория?

ЯЗ: Е, скоростта е много силна, бързо, движението е изключително бързо.

МЛ: Срещаш ли някакви препятствия по своята траектория?

ЯЗ: Не, не няма препятствия.

МЛ: Имаш ли крайна точка на придвижване, при която трябва да спреш?

ЯЗ: Не, през цялото време е това движение, въртене, въртя се. Въртя се по един и същи път, това е. Какъв е смисълът на това нещо?

МЛ: Ще преброя до 3 и ще знаеш какъв е смисълът на това движение. 1-2-3… Сега знаеш какъв е смисълът на това движение.

ЯЗ: Въртя се около планета.

МЛ: Спътник ли си?

ЯЗ: По-скоро не.

МЛ: Луна?

ЯЗ: Може би…, но това ще е определено време само.

МЛ: Колко време ще продължава това определено време?

ЯЗ: За мен е кратко, но изглежда дълго, на земни години – много, много нещо.

МЛ: Каква функция изпълняваш, като се движиш по тази траектория?

ЯЗ: Няма начин, така трябва да бъде… и това като свърши, ще се трансформирам.

МЛ: В какво ще се трансформираш?

ЯЗ: В честота.

МЛ: В честота? Каква е тая честота? … Ще преброя до 3 и на 3 ще знаеш точно в какво ще се трансформираш след като приключи това движение по траекторията ти. В какво ще се трансформираш по късно? 123 …

ЯЗ: Слънце.

МЛ: Слънце? А сега в момента около коя планета обикаляш и се движиш?

ЯЗ: Юпитер

МЛ: Случва ли се нещо върху траекторията, по която се движиш?

ЯЗ: Космически кораб (съм).

МЛ: Можеш ли да го опишеш… как изглежда този космически кораб?

ЯЗ: Движи се бавно, като че ли и стъкла има, виждам някакъв под.

МЛ: А има ли същества на този кораб?

ЯЗ: Да, хора.

МЛ: Как изглеждат тези хора, в какво са облечени?

ЯЗ: Странно, има и жени, и мъже. Жените са с дълги, като наметала… мъжете са с униформи. Наблюдават планетата, Юпитер наблюдават.

МЛ: Каква е мисията на този кораб?

ЯЗ: Те само гледат, очакват нещо да се случи; и само като екип, екип, който събира информация, гледат, нищо друго.

МЛ: И къде предават тази информация?

ЯЗ: На Земята.

МЛ: Коя е годината? По кое време е това?

ЯЗ: Не знам.

МЛ: Какво очакват да се случи?

ЯЗ: Изглеждат по-скоро притеснени.

МЛ: Нещо ги притеснява, нещо не е наред с кораба ли?

ЯЗ: Не с кораба, очакват нещо космично да се случи и са изпратени да наблюдават; един вид, до къде са стигнали нещата.

МЛ: А скоро ли ще се случи това нещо?

ЯЗ: Не.

МЛ: Колко време още трябва да чакат?

ЯЗ: Може би… едното е 2058, което някакси ми се дава… другото е някъде 2258, не знам кое е истината.

МЛ: Какво е това, което те очакват да се случи?

ЯЗ: Нещо лошо.

МЛ: С планетата Юпитер ли е свързано това?

ЯЗ: Да, да.

МЛ: Какво мислят, че може да се случи с планетата?

ЯЗ: Да избухне.

МЛ: А каква ще е причината да избухне тази планета?

ЯЗ: Пренареждане някакво, не знам какво е това пренареждане.

МЛ: Какво е това пренареждане?

ЯЗ: Планетарно пренареждане.

МЛ: А какво значи това?

ЯЗ: Ще има някакво…, по друг начин ще се наредят планетите; ще има космично събитие. Учените знаят за това нещо и го очакват и се страхуват от него; и затова са изпратили екип. Те правят някакви изчисления от това, което виждат и така научават колко време още остава… Хората са си мислели, че това ще повлияе на планетата, ама то всъщност няма да им навреди. Те си мислят, че ще бъде унищожена, ама не.

МЛ: Планетата Земя ли?

ЯЗ: Да, да, тя няма да се унищожи. Просто пренареждането е някакаъв вид… по-скоро цикличност, нещо, което по принцип се случва от време на време, само че през огромни интервали от време, това още тука се разбира на Земята това време, но не и да навреди. Не е нещо, което да попречи на планетата Земя да продължи пътя си, развитието на Земята ще продължава.

МЛ: Няма да се повлияе?

ЯЗ: Не, не, няма да се повлияе.

МЛ: А Юпитер, това как ще се отрази на Юпитер?

ЯЗ: Юпитер ще промени мястото си определено. Те смятат, че нещо ще го изтласка от мястото му, нещо няма да е наред там, обаче те грешат. Всичко ще стане плавно, точно и синхронизирано, като че ли е оркестрирано, като че ли по точно определен ред и няма да се навреди на никого. Просто учените не знаят още това.

МЛ: А тези хора на този кораб от Земята ли са?

ЯЗ: Да, земляни са, странни униформи и прически имат, малко приличат на тия от Междузвездни войни, странни прически имат хората.

МЛ: А каква сила определя това оркестриране на планетите, това пренареждане?

ЯЗ: То е заложено от Сътворението, няма как да бъде подминато, просто ще се случи.

МЛ: А има ли живот на Юпитер?

ЯЗ: Да.

МЛ: Какъв е животът там, в какво се изразява, какви същества населяват планетата?

ЯЗ: Като светлинни точици, енергии, те са много финни и мили.

МЛ: В кое измерение са тези същества?

ЯЗ: По-скоро 6-то, да, мислех за 5-то, но не, по-скоро е 6-то.

МЛ: Малко повече информация би ли ни дала за 6-то измерение? Как се разпространява информацията там?

ЯЗ: Телепатично… те са чиста енергия. Това, което ние знаем, на тях вече не им е нужно, те са го надраснали.

МЛ: Какво не им е нужно?

ЯЗ: Тела, тези тежки взаимоотношения, дуалността, която е на Земята, на тях това не им е необходимо вече. Те са по-развити, познали са в по-висока степен любовта и се предвижват по-бързо към Източника. Докато тук при нас, които сме на Земята по-бавно се случва този процес; разтежът ни е по-бавен, трябват ни много животи, бавно да си учим уроците. А там става много по-бързо и леко… като… като… дават ми… като щракане с пръсти, като щракнеш и вече знаеш, не е нужно нищо повече.

МЛ: Защо хората тук на Земята трябва толкова дълго, толкова бавно…

ЯЗ: Засядат, те засядат, твърде много засядат… материята създава много усложнения… мъчнотията идва от материалното. Те засядат там и това им харесва по някаква причина; и духът иска да остане по-дълго, да изпитва по-дълго тези емоции, които са тук.

МЛ: А в 6-то измерение има ли емоции?

ЯЗ: Не, там всичко е чистота: чистота на духа, чистота на мисълта, чистота на чувствата. Те са по-близо до чистата енергия на Източника, отколкото ние. Ако наши учени отидат на Юпитер, те няма да могат с просто око да видят живота там, няма да могат да го открият. Странно… те са просто светлинки, точки, светлинки, тази енергия, която всъщност е душата, точици светлина, чиста енергия.

МЛ: Защо хората се прераждат на Земята? Имат ли избор, могат ли да се преродят и на други места?

ЯЗ: Да, имат.

МЛ: Защо решават да се преродят на Земята?

ЯЗ: Причините за всеки един са различни; някои са заседнали в емоциите, искат отново да изпитат разни чувства, материята ги влече; докато други идват, за да отработят карма. Някои идват просто да помагат, да служат, със служенето вземат много класове наведнъж, но и се приближават по-близо до чистата любов, така я разбират по-бързо, така се придвижват през измеренията по-бързо, служейки тук. Тука е тежко, тука е …трудно. Има души, които са познали чистотата и те не искат да се връщат тука.

За чистите духове тука става като замърсяване като дойдат, не могат да… не искат да засядат тук, не искат да поемат от тези тежки енергии, които са тук в материалния свят. Ако искат да бъдат защитени, трябва да живеят в уединение, което не винаги е възможно, не винаги е лесно и най-вече, че служенето става по-трудно така, ако са сами.

МЛ: А каква е причината ти да дойдеш на Земята в тоя живот? Защо си избрала да се родиш на земята сега?

ЯЗ: Критични времена са.

МЛ: Какво разбираш под критични времена?

ЯЗ: Много хора трябва да вземат решения сега, различни решения за живота си.

МЛ: Какви са тези решения?

ЯЗ: Те не знаят, те нямат и представа, но сега е трудно да се вземе най-правилното решение.

МЛ: Ти трябва ли да вземеш някакво решение?

ЯЗ: Не, то вече е взето.

МЛ: Какво е твоето решение?

ЯЗ: Аха, няма да кажат.

МЛ: А каква е мисията ти в този живот?

ЯЗ: Служба.

МЛ: Служба, на кого?

ЯЗ: Всичко, което трябва да бъде платено, се плаща сега.

МЛ: Как можеш да бъдеш полезна на хората?

(няма отговор)

МЛ: Има ли някакви съвети към теб?

ЯЗ: Пътят е само напред, не и встрани, пътят е тесен.

МЛ: Пътят за всички хора еднакъв ли е?

ЯЗ: Не, не, всеки си има свой път, на всеки пътят е различен.

МЛ: Хората знаят ли собствения си път?

ЯЗ: Не и в будно състояние, само на подсъзнателно ниво.

МЛ: Как могат да открият своя път на подсъзнателно ниво, така че то да премине на съзнателно ниво?

ЯЗ: Те си получават указания когато е необходимо, всеки един, всеки има помощ.

МЛ: От къде получават те тези указания?

ЯЗ: От сърцето си.

МЛ: Имат ли духовни водачи всички хора?

ЯЗ: Имат, да.

МЛ: Как могат хората да открият своите духовни водачи?

ЯЗ: Ако духовният водач иска да бъде открит, ще бъде открит, а ако не – ще бъде тих, указанията ще са само от сърцето, вие го наричате интуиция.

МЛ: Ако човек иска да срещне духовния си водач, може ли това да стане?

ЯЗ: Казват, че не е невъзможно, но е строго определено. Някои просто не са готови и ще бъде стряскащо, ще обърка пътя им, твърде много ще ги обърка.

МЛ: А всеки човек има ли ангели, които да го пазят?

ЯЗ: Да, от раждането, те винаги са с човека, с когото трябва, към когото са прилепени.

МЛ: А какво ще стане с хората, след като Земята премине в следващото измерение?

ЯЗ: Еволюиралите ще останат. На тези другите, които ще останат с тях, определени човеци ще им помагат. Картината е доста сложна и всеобхватна, така че каквото и да дадем като инструкции ще е твърде малко. Просто живейте и използвайте всичко, на което сме ви учили. Всичко ще бъде синхронизирано в определения момент.

МЛ: Този определен момент скоро ли ще дойде?

ЯЗ: Идва, в земно време е трудно да бъде определен, наближава, вече процесът е стратирал, имате още няколко години ваше време. За нас време няма.

МЛ: Благодаря ви. С кого разговаряме, може ли да попитаме? Кои сте вие, които ни предоставяте тази информация, за която сме много благордарни?

ЯЗ; Казват, че това е без значение.

МЛ: Какви други съвети имате към човечеството, към хората?

ЯЗ: Любов, да се обичате, но това е трудно за вас, това е най-трудното. Хората ще бъдат научени да се обичат, сега любовта е нещо по-сложно и неразвито тук на Земята. Започва нов процес, смяна на… смяна… Всичко се променя, децата са нови, те са ваши учители, вярвайте им.

МЛ: Благодаря, други съвети имате ли към нас хората?

ЯЗ: Казват, не.

МЛ: Може ли да продължим да задаваме въпроси за планетата Юпитер?

ЯЗ: Не (струват ми се прекалено строги).

МЛ: Можем ли и друг път да се свързваме с вас?

ЯЗ: Да, ние решаваме кога и как.

МЛ: Добре, благодарим ви.“

Оставяме на вас да прецените коя чатс от този сеанс ви е необхоидма, но сме сигурни, че за всеки, до когото е достигнала публикацията, има поне по една дума. Не е случайно, че сте попаднали на нея.

Маргарита Лет живее и работи в Аризона и Минесота, САЩ, но до края на октомври 2018г. ще бъде в гр. Бургас, където приема желаещи за хипнотични сесии.

Маргарита Лет притежава Бакалавърска степен по Психология от университет в Минесота и Магистърска степен по Философия на Съзнанието от колеж в Аризона (САЩ). Занимава се с хипноза и хипнотерапия от 15 години и е сертифициран хипнотерапевт в САЩ. Член е на Американската Философска Асоциация и Националната Гилдия на Хипнотистите в САЩ. Изнасяла е презентации на психологична и философска тематика в Аризона, Калифорния и Гърция. Автор е на книгата „Хипнозата и квантовият свят – илюзия или реалност” и на стихосбирката „Необяздени сънища”.

Телефон за връзка с Маргарита Лет: 0896620905.

С много Любов от

~ ПОЗНАНИЕТО ~

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.