АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 19 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

8 лунен ден от 13:21 часа на 19 юли до 14:25 часа на 20 юли Критичен ден от 14:25 часа  Енергетиката на този лунен ден влияе...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 18 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

7 лунен ден от 12:14 часа Провокиращ ден. Могат да ви провокират много да говорите, с цел да поизнесете необмислени думи. Цялата околна природа, целият свят...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 17 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

6 лунен ден от 11:05 часа на 17 юли Денят е свързан с космическата енергия, идеята за Благодат, любовта, прошката, пророчествата, менталната и вербална работа. ...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 16 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

5 лунен ден от 09:53 часа Символизира изборът на цел, вярност на принципите, дълга, трансформацията. Препоръчително е да проявявате активно своите емоции и чувства –...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 15 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

4 Лунен ден от 08:38 часа на 15 юли Този ден е добър за почивка! Добре е да се заемем със спокойни домашни дейности и тихо...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 14 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

3 лунен ден от 07:24 часа на 14 юли Време за действия! Пасивността в този ден е противопоказна и даже опасна. Пасивният човек най-вероятно ще...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 13 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

1 Лунен ден от 05:49 до 06:13 часа  Ден за планове и мечти: замисленото непременно ще се сбъдне, ако са чисти помислите. Опасно е...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 12 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

29 лунен ден Луната на небето не се вижда, а натрупаната в нея енергия съвсем се е изчерпала. Това е критичен ден, когато негативът на...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 11 ЮЛИ 2018

28 лунен ден Денят дава възможност да намерим свой собствен път в живота си, да оценим своите усилия в постигането на целите си. Благоприятен ден, денят...

АСТРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА 10 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

27 лунен ден В този ден се случва процес на получаване на съкровенни знания. Те пазят в себе си паметта за всички предходни лунни дни,...