Свободата да учиш

Иван е на единайсет. Любопитен и отворен към новото, както всяко дете на неговата възраст. Чете гладко, разказва с подробности за различните култури на...

Любопитство в бяло

Религия, философска система или секта, окултизъм или езотерична трактовка на християнството, Бялото братство и учението на Петър Дънов събуждат любопитство не само сред българите,...

Валдорфска педагогика

Да възприемем детето с уважение, да го възпитаме с любов, да му дадем свобода. Рудолф Щайнер Основател на Валдорфската педагогика е Рудолф Щайнер, роден през 1861 г в...

Методът Монтесори

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ. Тя е първата жена в Италия, приета в...