Валдорфска педагогика

Да възприемем детето с уважение, да го възпитаме с любов, да му дадем свобода. Рудолф Щайнер Основател на Валдорфската педагогика е Рудолф Щайнер, роден през 1861 г в...

Методът Монтесори

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ. Тя е първата жена в Италия, приета в...